Lägg ner SVT och Sveriges Radio

12 september, 2012 06:28

Det är dags att lägga ner SVT och Sveriges Radio. Allt har sin tid och SVT och Sveriges Radio har passerat sitt bäst före datum med ett tiotals år. Ledningen är politisk och medarbetarnas sneda politiska bakgrund omöjliggör en objektiv public service. När nu Sverige blivit allt mer mångkulturellt blir SVT och Sveriges Radio en omöjlig konstruktion. Alla Sveriges religioner, etniska grupper och olika språk gör att en stats-tv blir endera ointressant eller ett sammelsurium för huvuddelen av de som bor i Sverige.

Vi har tillgång till en mängd svenska tvkanaler via tex digital-tv, fibernät och satellit. Numera kan dessutom den som vill få hur mycket rörliga bilder via Internet som helst på de flesta större språk i de flesta ämnen. Stora amerikanska företag som HBO och Netflix erbjuder fom i höst till låg kostnad nya tvserier och filmer till svenska konsumenter.